Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Heeft u nog geen verwijsbrief? U mag eventueel al wel een afspraak inplannen, dan kunt u in tussentijd uw huisarts contacteren. Psychologiepraktijk Bergsma werkt contractvrij, dit betekent voor de vergoeding dat uw behandeling volledig wordt vergoed indien u gekozen heeft voor een restitutiepolis. Indien u heeft gekozen voor een natura- of budgetpolis wordt de behandeling gedeeltelijk vergoed. In onderstaand overzicht staat het percentage van de kosten die u vergoed krijgt volgens de afspraken uit de verschillende polissen.

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Dit betekent dat uw verplichte eigen risico eerst wordt aangesproken alvorens tot vergoeding wordt overgegaan. 

Om te voorkomen dat u verrast wordt door een eventuele hoge eigen bijdrage na afronding van de behandeling, werkt de praktijk met voorschotnota's van €35,- per sessie. Na het afronden van de behandeling, ontvangt u een totaalfactuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag op de totaalfactuur minus het  betaalde voorschotbedrag maakt u over aan de praktijk. 

De geleverde zorg wordt aan u gefactureerd middels (één van de) vier prestaties met een vastgesteld tarief:

  • Generalistische Basis ggz Kort (2 tot en met 5 sessies): €522,13 
  • Generalistische Basis ggz Middel (6 tot en met 8 sessies): €885,01
  • Generalistische Basis ggz Intensief (9 tot en met 12 sessies): €1434,96
  • Generalistische Basis GGZ Chronisch (9 tot en met 12 sessies): €1380,49 

Daarnaast kent de Generalistische Basis ggz ook de volgende zorgprestatie voor cliënten die naar de Generalistische Basis ggz zijn verwezen, maar waarvan blijkt dat behandeling in de Generalistische Basis ggz niet passend is en cliënt bijvoorbeeld meer gebaat is bij intensievere therapie in de Specialistische GGZ:

  • Onvolledig behandeltraject: €228,04

Niet vergoede zorg

De behandeling wordt niet vergoed zonder verwijsbrief van uw huisarts. Indien u toch een vergoeding wenst kunt u alsnog met uw huisarts in gesprek en vragen naar de mogelijkheden. Als u niet wil dat uw zorgverzekeraar de behandeling vergoed, kunt u de sessies zelf betalen.

Er zijn een aantal diagnoses die door de verzekering niet meer vergoed worden, zoals een aanpassingsstoornis, relatieproblemen, burn-out en overspannenheid. De kosten van de behandeling komen dan voor eigen rekening.

Het tarief voor niet vergoede zorg/zelf betalen:

  • Onverzekerd product consult: €85,- per sessie (45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratietijd)

No Show

Een no-show is een niet afgezegde of te laat afgezegde afspraak. Een te laat afgezegde afspraak is een afspraak die u binnen 24 uur voor aanvang van de sessie afzegt.  De kosten van een No-show worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en voldoet u aan de praktijk. Afzeggen kan per e-mail, sms, of via het contactformulier op deze website. Stuur uw mail naar: info@praktijkbergsma.nl en vermeldt daarbij uw naam en de datum van de afspraak die u wilt annuleren.
  • No-show tarief: €35,- per sessie 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info